card

Тээврийн зуучтай холбоотой зөвлөгөө авах хүсэлт

Бид үйлчлүүлэгчдийн ажил, оффис дээр очиж тээврийн зөвлөгөөг үнэгүй өгч, өөрсдийн үйлчилгээг танилцуулахаас гадна хүсэл шаардлагад тохируулан үнийн саналыг богино хугацаанд боловсруулж тээврийн үнийн санал хүргүүлж, хамтран ажиллахад бэлэн байна.

Үнийн санал