Уг тээвэр нь ачаа тээвэрлэх зардлаа хэмнэхэд оновчтой тээвэрлэлтүүдийн нэг юм. Далайд гарцгүй манай орны онцлогт тохируулан 109 оронд байрлах 926 усан боомтуудын хооронд усан болон холимог тээвэрлэлтийг тухайн ачааны шинж чанар, төрлөөс хамаарч энгийн, хөргүүртэй задгай, тавцант чингэлгүүдийг ашиглан ашиглан далайн тээвэр зохион байгуулдаг.

Үнийн санал