card

Гаалийн ерөнхий газраас гаргасан тухайн ачаа бараанд тохирсон горимын дагуу бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг хийж. Мөн гаалийн бүрдүүлэлтийн үнэ төлбөргүй зөвлөгөөг өгч байна.

                         

Үнийн санал