card

Аюултай ачааны онцлог нь энгийн зорчигч тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэхийг хориглосон байдгаас гадна зарим улс орон төмөр замаар тээвэрлэхийг, эсвэл бүр улсаараа дамжуулан тээвэрлэхийг хориглодог. Иймд химийн хортой ачааны тээвэр нь олон тооны зөвшөөрөл шаардахаас гадна тусгай заавар заалтын дагуу тээвэрлэгддэг.

 

Үнийн санал