Танд тээврийн зөвлөгөө хэрэгтэй байна уу?  Тэгвэл......

Тээврийн зохион байгуулалтаа зөв хийснээр өөрийн бизнестээ боломжит үнээр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм. Та гадаад улс орноос импорт хийхэд асуудал үүсэж байна уу? Танд гаалийн бүрдүүлэлтийн зөвлөгөө татварын талаарх мэдлэг дутмаг байвал бид та бүхэнд зөвлөгөөг өгөхөд үргэлж бэлэн байх болно.