card

Агаарын тээвэр нь ачааг богино хугацаанд хүлээн авахад тохиромжтой хамгийн зөв тээврийн нэг юм. Дэлхийн аль ч улс орноос 3-4 хоног, БНСУ - аас 1-2 хоногт Улаанбаатарт ирдгээрээ давуу талтай тээвэр юм.

 

Үнийн санал